top of page

Terapija izpostavljenosti s preprečevanjem odziva (ERP)

Terapija izpostavljenosti s preprečevanjem odziva (ERP ali Exposure and Response Prevention) je vrsta kognitivno vedenjske terapije (CBT ali Cognitive Behavior Therapy). Gre za učinkovito tehniko za zdravljenja obsesivno-kompulzivne motnje (OKM) in različnih oblik fobij (pretiranega strahu pred določenim objektom, okoliščinami ali situacijo, ki je običajno nesorazmeren z dejansko ogroženostjo).

Tehnika izpostavljanja se navezuje na izpostavljenost samega sebe mislim, idejam, objektom in situacijam, ki pri posamezniku sprožajo zaskrbljenost in obsesije (prisilne misli). Preprečevanje odziva, pa se nanaša na posameznikovo odločitev, da ne bo naredil oz. izvedel kompulzivnega oz. prisilnega vedenja, s katerim poskuša nevtralizirati tesnobne občutke ob sproženih vsiljivih mislih in strahovih. Namen ERP terapije je, da se klient sooči s svojimi obsesivnimi mislimi in strahovi, se jih nauči občutiti in sprejeti brez prisilnega odziva, s katerim jih poskuša začasno umiriti in tako olajšati stisko. Tako se skozi vajo in ponovitve uči, da prave nevarnosti ni, zato tudi ni potrebe po odzivu. In ker ni odziva na zaznano nevarnost, se skozi čas občutek tesnobe zmanjšuje, s tem pa tudi pogostost obsesivnih misli in strahov.

Kajti tesnobo lahko razumemo kot telesni alarmni sistem, ki se sproži ob zaznani nevarnosti in nas nanjo poskuša opozoriti. Ob resnični nevarnosti nas tako poskuša pripraviti na potreben odziv (boj, beg ali zamrznitev) s katerim bi se zaščitili ali nevarnosti izognili. Težava pri OKM in fobijah je, da pride do napake pri odzivu telesnega alarmnega sistema, ki se ne odzove le na dejansko, resnično nevarnost, temveč ves čas opozarja na možnost ogroženosti, četudi je verjetnost le-te izjemno majhna ali je sploh ni. Zato posameznik z OKM ali fobijo izgubi sposobnost kritične presoje in zaznave resnične od namišljene nevarnosti. S prisilnimi dejanji oz. kompulzivnimi rituali ali izogibanjem sprožilnim objektom in situacijam poskuša ukrepati zoper zaznano nevarnost in se tako zaščititi ter s tem razbremeniti tesnobe, ki jo ob tem doživlja. Žal pa kompulzije oz. prisilno vedenje ali izogibanje tistemu kar nas straši, stisko olajšajo le začasno, hkrati pa tovrstni odziv oz. reakcija možganom sporoča, da je nevarnost in ogroženost resnična, kar krepi vzorec pretirane zaskrbljenosti in občutka nevarnosti, ki posledično utrjuje pretiran odziv telesnega alarmnega sistema. In tako se oseba z OKM ali fobijo znajde v začaranem krogu konstantnih zaskrbljenih in prestrašenih misli ter prisilnih vedenj s katerimi se poskuša zaščititi in umiriti občutke tesnobe.

Čeprav se morda zdi ideja izpostavljanja nečemu kar nas plaši in v nas vzbuja občutke ogroženosti nerazumljiva in zastrašujoča, je ERP izjemno varna in učinkovita tehnika za zdravljenje OKM in fobij, ki spreminja delovanje možganov in umirja naš telesni odziv oz. alarmni sistem.

Terapija izpostavljenosti s preprečevanjem odziva se na začetku izvaja pod vodstvom izkušenega terapevta. Končni cilj pa je, da se posameznik sčasoma nauči, kako lahko sam uporablja ERP tehniko in si tako pomaga pri obvladovanju simptomov OKM in fobij.

 

bottom of page