top of page

5.

Skupine

Ideja skupinske terapije in deljenja osebnih stvari s popolnimi tujci se morda sliši zastrašujoče in odbijajoče. Vendar ima skupinska dinamika svoje prednosti in nudi priložnosti, ki jih individualno svetovanje ne more.

 

Deljenje lastnih stisk, razmišljanj, čutenj in doživljanj v varnem, sprejemajočem okolju ljudi, ki se srečujejo in spopadajo s podobnimi težavami, omogoča spoznanje, da nismo sami. Nudi izkušnjo povezanosti, slišanosti, razumljenosti, sočutja in podpore s strani soudeležencev. Hkrati pa omogoča nova spoznanja in uvide o sebi in svojih težavah na podlagi izkušenj in zgodb ostalih članov skupine. Tako se udeleženci pogosto lažje soočijo z lastnimi izzivi ter hitreje osvojijo nove strategije spoprijemanja in razreševanja problemov.

 

Večina udeležencev skupin je presenečena, kako bogata, večplastna in koristna izkušnja je lahko udeležba na terapevtski skupini. Mnogi vzpostavijo tudi nova prijateljstva, ki se nadaljujejo tudi po zaključku skupine.

 

Skupine so vedno tematsko zastavljene in se posvečajo specifični težavi oz. tematiki. So zaprtega tipa, kar pomeni, da so za čas trajanja posamezne skupine vanjo vključeni isti udeleženci. Trajanje je odvisno od tematike, zasnove in namena, zato se nekatere skupine izvedejo v nekaj tednih, nekatere pa trajajo več mesecev.  Srečanja potekajo 1x tedensko ali 2x mesečno in trajajo 1,5 do 2,5 ure. Število udeležencev je omejeno (6-12), da se lahko ustvari občutek varnosti, zaupanja in pripadnosti.

 

Sveto pravilo skupin je zaupnost in diskretnost (vse povedano ne zapusti svetovalnega prostora). Vsak deli z ostalimi člani skupine le toliko in kar sam želi (lahko tudi nič). Člani se med seboj poslušajo, podpirajo, lahko komentirajo in podajo svoje mnenje, vendar si ne svetujejo - to je vloga svetovalca. Glavno vodilo pa je sočutje, spoštovanje, ne-obsojanje, razumevanje ter sprejemanje drugačnosti in ranljivosti drugih članov.

bottom of page