top of page

Pogosta vprašanja

Terapevtski proces temelji na posebnem odnosu med klientom in svetovalcem, ki ga označuje občutek varnosti, zaupnosti, pomembnosti, sprejetosti, sočutja in podpore.

Kdaj poiskati pomoč?


Žal je pogosto prepričanje, predsodek in zmota, da je z nami nekaj narobe, da smo šibki ali celo nesposobni, v kolikor želimo poiskati pomoč svetovalca oz. terapevta. Kar seveda ne drži.

Vsak od nas se v določeni fazi življenja znajde v obdobjih ali situacijah, v katerih sam, kljub najboljšim naporom, ne najde pravih rešitev za svoje čustvene stiske, doživljanja in življenjske izzive. Le-te pa imajo lahko verižno reakcijo in negativno vplivajo na različna področja posameznikovega življenja. 

Skozi proces terapije in svetovanja boste pridobili globlji uvid in razumevanje vaših osebnih stisk, spoznali nove vidike in poglede nanje ter posledično odkrili učinkovitejše načine spoprijemanja s problemi in razreševanja le-teh.

V kolikor se že dlje časa neučinkovito spopadate z določenimi težavami, se počutite izgubljene, ujete ali imate občutek, da ste na napačni poti, je čas, da poiščete pomoč. 

Že sam pogovor o mislih in občutkih, ki vas težijo in obremenjujejo, z razumevajočim in sočutnim svetovalcem in terapevtom, pripomore k olajšanju, boljšemu počutju in razbremenitvi osebnih stisk. 


Kako poteka terapija?

Svetovalno-terapevtski proces temelji na posebnem odnosu med klientom in svetovalcem, ki ga označuje občutek varnosti, zaupnosti, pomembnosti, sprejetosti, sočutja in podpore.
 
Kodeks psihološke in psihoterapevtske etike me kot psihoterapevtko in psihosocialno svetovalko zavezuje k molčečnosti in zaupnosti, kar pomeni, da vse izrečeno ostane med menoj in vami (klientom). Svetovanje in psihoterapija sta izpeljana na diskreten način, zato vaša identiteta ni razkrita drugim ljudem ali organom. Načelo zaupnosti in anonimnosti se prekrši le v primeru resne ogroženosti za samopoškodovanje ali poškodovanje drugih, ob čemer sem zavezana, da v vaše dobro ali dobro ljudi okoli vas ukrepam na podlagi svojih pristojnosti. 
 
Na začetku svetovanja in psihoterapije opredelimo težave in vzroke, zaradi katerih ste poiskali pomoč ter ozavestimo vaša pričakovanja. Na podlagi le-teh zastavimo cilje in pristop oz. obliko terapije (način delovnega procesa). Nato skozi kontinuirana srečanja ter z različnimi psihološkimi tehnikami vodim in usmerjam vaš proces do izboljšanja stanja, razrešitve težav ali vzpostavitve boljših mehanizmov spoprijemanja s posameznimi izzivi.
 

Kaj pripomore k uspešni terapiji?

Na splošno velja, da je uspeh terapije v največji meri odvisen od klienta, ki vstopi v svetovalni proces. Posamezniki, ki se zavedajo lastne odgovornosti za želene spremembe, so resnično motivirani, vztrajni, sposobni soočenja s samim seboj in pripravljeni udejanjati spremembe, zato lahko v kratkem času dosežejo izjemen napredek. 

Čeprav je razkrivanje in izpovedovanje svojih občutkov in čustev sprva lahko neprijetno ali stresno, se kot svetovalka in psihoterapevtka trudim, da vam v tem procesu nudim ustrezno sočutno podporo ter okolje, v katerem se boste kot klienti počutili slišane in varne. 


Kako začeti s terapijo?

Odločitev za vstop v svetovalni ali psihoterapevtski proces je lahko strašljiva, saj se nam misel na izpovedovanje tegob pred neznanimi ljudmi na prvi pogled morda zdi neprijetna. S takšnimi pomisleki se pred vključitvijo v proces sooča veliko ljudi, vendar sčasoma ugotovijo, da je bil strah odveč. Svetovanje in psihoterapija namreč nista nekaj, česar bi se morali sramovati, ampak odražata našo notranjo moč in zrelost za delo na sebi. 

Prvi korak pred pričetkom svetovanja in psihoterapije tako predstavlja zavestno odločitev ter pripravljenost za spremembo in sodelovanje v terapiji. 

Ko spoznamo, da bi nam svetovanje in psihoterapija lahko koristila, je naš naslednji korak, da obiščemo izbranega svetovalca ali terapevta in preverimo, če nam le-ta ustreza. Namreč svetovalni proces temelji na osebnem stiku in vzpostavitvi pristnega, varnega in zaupnega odnosa. Bistveno je, da se klient ob strokovnjaku počuti dobro in varno, da začuti, ali bi z njim lahko delil svoje osebne stiske, ter ima občutek, da ga terapevt razume, sprejema, je sočuten in mu lahko pomaga. Prav tako je pomembno, da klientu odgovarja oblika terapije in način dela. V ta namen vam sama nudim brezplačni uvodni posvet, ki vam lahko pomaga pri odločitvi glede vstopa v svetovalno-terapevtski proces z menoj. 

Zadnji korak pred pričetkom svetovanja in psihoterapije je obojestranski dogovor o terminih in poteku srečanj. V dogovoru terapevt in klient izrazita svoje želje glede načina dela, končnih ciljev in pravil na srečanjih. 


Kako pogosta so srečanja?

Srečanja običajno potekajo 1x tedensko (po potrebi lahko tudi večkrat) ali 2x mesečno (na 2 tedna). Priporočljivo je, da se vsaj v začetni fazi srečanja izvajajo tedensko.

Posamezna seansa traja okoli 55 minut.

S klientom se običajno dogovorimo za redni termin – določen dan in ura v tednu.


Koliko časa traja terapevtski proces?

Čas trajanja svetovalno-terapevtskega procesa je odvisen od mnogih dejavnikov, predvsem od tega, za kakšne težave gre in kakšni so vaši cilji, vzroki težav, trenutne življenjske okoliščine, kako dolgo se stiska že pojavlja, kako motivirani ste, kako hitro ste zmožni uveljavljati in udejanjati spremembe, itd. 

Določene težave lahko učinkovito razrešimo s kratkotrajnim svetovanjem, predvsem na področjih učenja in osvajanja vedenjsko-kognitivnih sprememb (spreminjanje miselnih vzorcev in prepričanj, ki posledično vplivajo na drugačne čustvene in telesne odzive ter ravnanja oz. delovanje). Kadar pa težave izvirajo iz globljih vsebin (nezavedne travme, vzorci, potlačene potrebe, emocionalne rane, boleči spomini, itd.), je proces daljši, saj nam le-te postajajo dostopne postopoma. 

Zato je trajanje in potek svetovalno-terapevtskega procesa težko predvideti in določiti vnaprej, saj temelji na individualnih potrebah, zmožnostih in specifikah težav posameznika.


Kako naj vem ali je terapija prava izbira zame? 

Svetovanje in psihoterapija učinkovito pripomoreta k reševanju različnih težav kadar v terapevtskem procesu aktivno sodelujemo in si prizadevamo, da bi v svoje življenje vnesli spremembo oz. se naučili učinkovito soočati s težavami. Svetovanje in psihoterapija sta tako prava izbira za vsakega, ki se želi spoprijeti z lastnimi stiskami ter izboljšati kakovost svojega življenja. 

Kako se lahko pripravim na prvo srečanje?

Dobra pripravljenost na prvo srečanje s terapevtom nam lahko pomaga pri zmanjšanju strahu in negotovosti pred pričetkom svetovanja oz. psihoterapije. Pred prvim obiskom se lahko pomirimo tako, da razmislimo o svojih glavnih težavah in razlogu za vključitev v svetovalno-terapevtski proces. 

Vsa razmišljanja lahko strnemo v seznam, v katerem naslovimo naslednje stvari:
- poglavitne težave in obremenjujoče stiske, s katerimi se trenutno ukvarjamo
- pomembnejše informacije o sebi in svojem življenju
- morebitne težke življenjske prelomnice ali okoliščine, s katerimi se soočamo (ali pa smo se z njimi soočali v preteklosti)
- morebitne pretekle duševne stiske ali zdravljenja
- jemanje morebitnih zdravil
- vprašanja, ki bi jih radi zastavili terapevtu v zvezi s svetovalno-terapevtskim procesom, itd.

To nam bo kasneje pomagalo pri določanju ciljev terapevtskih srečanj in večji motiviranosti za sodelovanje.

bottom of page