top of page

Psihoterapija in psihosocialno svetovanje

Psihoterapija in svetovanje je oblika pogovorne terapije, ki nudi priložnost za razreševanje različnih duševnih stisk, čustvenih in medosebnih težav ter življenjskih izzivov.

Psihosocialno svetovanje je namenjeno soočanju s konkretnimi trenutnimi stiskami in izzivi, ki se vsakodnevno pojavljajo v klientovem življenju in zanje ne ve kako bi jih lahko rešil. Ob tem skupaj s klientom skušava odkriti njegove vrednote, želene izide in osebne vrline ter strategije, ki jih klient lahko uporabi pri reševanju svojih tegob. Beseda svetovanje pri tem ne pomeni dajanja nasvetov, temveč kot svetovalka svoje kliente usmerjam preko različnih vprašanj in jim na ta način pomagam, da razvijejo ter izpeljejo lasten načrt za reševanje težav.

 

Psihoterapija pa je v primerjavi s svetovanjem namenjena odpravljanju globljih problematičnih vzorcev, ki izvirajo iz klientovih zgodnjih izkušenj in zakoreninjenih prepričanj. Z namenom, da bi odkrili vzroke težav, se kot psihoterapevtka tekom pogovora dotaknem tudi klientovih zgodnjih izkušenj (npr. odraščanja, preteklega odnosa z bližnjimi, načina vzgoje, itd.), vrednot ter prepričanj o sebi in svetu, ki predstavljajo podlago njegovemu doživljanju. Ob psihoterapiji lahko klienti pričakujejo večje spremembe v svojem doživljanju, osebnostni strukturi ter odnosu do sebe in drugih.

Čeprav se svetovanje in psihoterapija med seboj razlikujeta, med njima tekom srečanj težko ločujemo, saj se med seboj tesno prepletata.

Kot mnogi drugi terapevti in svetovalci tudi sama uporabljam eklektični pristop. To pomeni, da se pri svojem delu poslužujem različnih psihoterapevtskih metod, tehnik in pristopov, kot so Kognitivno-vedenjska terapija, Transakcijska analiza, Terapija izpostavljenosti s preprečevanjem odziva, Terapija sprejemanja in predanosti ter Na rešitev usmerjena terapija. Način dela in pristop pa je vedno individualen in prilagojen glede na specifično življenjsko situacijo, težave, potrebe in želje vsakega klienta.

 

Skozi pogovor posameznikom, parom ali družinam nudim priložnost, da spregovorijo o svojih mislih, čustvih, občutkih in doživljanju (npr. o jezi, zameri, žalosti, krivdi, sramu, strahu, skrbeh, itd.) odprto in svobodno v zaupnem, varnem, sprejemajočem, neobsojajočem in sočutnem okolju.

 

Pomagam vam lahko pri soočanju s težavami na različnih področjih:

 • SAMOPODOBA

  • raziskovanje in spoznavanje samega sebe ter iskanje lastne identitete

  • izboljšanje samopodobe, samospoštovanja, lastne vrednosti in osebni rasti

  • postavljanje zdravih osebnih meja in asertivno izražanje svojega mnenja, želja in potreb

  • ozaveščanje nezdravih vzorcev komuniciranja in vedenja ter osvajanje novih bolj funkcionalnih načinov odzivanja

 • ODNOSI

  • razreševanje težav in vzpostavljanje boljših odnos s partnerjem, otroki in drugimi

  • podpora ob ločitvenih postopkih

  • soočanje z izgubo vam pomembne osebe in podpora v procesu žalovanja

 • DUŠEVNE STISKE

  • zaskrbljenost, strah in nespečnost

  • osamljenost in občutek praznine

  • preplavljanje čustev, ozaveščanje potlačenih čustev in neustrezno izražanje čustev

  • pomanjkanje smisla in splošno nezadovoljstvo v življenju

  • potrtost in depresivno razpoloženje

  • tesnoba oz. anksioznost

  • panični napadi in fobije

  • obsesivno kompulzivna motnja

 • ŽIVLJENJSKE OKOLIŠČINE

  • soočanje s stresom, kronično utrujenostjo, preobremenjenostjo in izgorelostjo

  • težke življenjske okoliščine ali obdobja

  • večje življenjske spremembe in pomembne odločitve

  • težave na delovnem mestu, menjava ali izguba zaposlitve

Moja vloga kot psihoterapevtka in svetovalka ni klientom podati konkretne napotke, jim ponuditi odgovore, nasvete ali magične formule s katerimi bodo njihove težave samodejno izginile. Namesto tega si skupaj s klienti prizadevam za iskanje možnih rešitev težav in razvijanje strategij za učinkovito soočanje z njimi na vsakodnevni ravni.

 

V svetovalnem in psihoterapevtskem procesu klienti igrajo glavno oz. aktivno vlogo, sama pa jim nudim oporo ter usmerjam njihov lasten proces raziskovanja sebe ter ozaveščanja in preseganja negativnih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki jih ovirajo. Tako klienti uvidijo svoje vire moči in veščine, ki jih lahko uporabijo pri učinkovitem razreševanju osebnih stisk ter se na različne življenjske izzive odzovejo na bolj zdrav in funkcionalen način.

Tako jih v vlogi terapevtke in svetovalke na njihovi poti podpiram in vodim do boljšega počutja, opolnomočenja, bolj zdrave samopodobe, boljših medosebnih odnosov in bolj zadovoljujočega življenja. Poudarek je na spoznavanju in spreminjanju samega sebe, razvijanju pozitivne naravnanosti pri razreševanju težav ter osebni rasti posameznika.

bottom of page