top of page

Življenjski trening /
Life coaching

Življenjski trener ali life coach je strokovnjak, ki posameznikom pomaga razjasniti osebne ali karierne cilje, izboljšati medosebne odnose (v partnerstvu, poslu, družini, prijateljstvih…), sprejemati modre odločitve, razreševati težave in izzive ter dosegati željene spremembe.

Life coaching ali življenjski trening je na rešitve usmerjen proces, ki temelji na zaupanju in sodelovanju. Skozi postavljanje pravih vprašanj in podrobnega pregleda oz. analize trenutnega stanja, klienti odkrijejo kaj so njihove temeljne neuresničene potrebe in želje. Hkrati prepoznajo tudi lastne omejitve, negativne vzorce mišljenja in vedenja ter morebitne druge ovire, ki jih zadržujejo pri uresničevanju le teh. Tako klienti pridobijo nov, širši pogled na težave s katerimi se soočajo, kar omogoča tudi prepoznavanje novih možnosti in potencialnih rešitev.

Proces življenjskega treninga se odvija skozi določene faze in vključuje:
•    Vzpostavitev zaupnega odnosa med trenerjem in klientom
•    Poglobljena analitična vprašanja, ki klientu pomagajo izzvati ustaljene načine razmišljanja ter poglede na zaznane težave
•    Določitev prednostnih področij, na katerih klient želi doseči določene spremembe ter opredeljevanje ciljev oz. želja
•    Odkrivanje in ozaveščanje temeljnih vzrokov za obstoječe težave ter prepoznavanje omejitev oz. ovir, ki onemogočajo premike v želeno smer (npr. razni obrambni mehanizmi, izgovori, omejujoča prepričanja, strah…)
•    Priprava načrta in potrebnih korakov za uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev
•    Klientovo prevzemanje odgovornosti za doseganje željenih ciljev
•    Spodbujanje klientove zavzetosti in motiviranost pri udejanjanju zastavljenih korakov ter premagovanju sprotnih izzivov
•    Spremljanje napredka
•    Praznovanje uspeha in novih dosežkov

Skozi odkrivanje svojih sposobnosti in virov moči, klienti lažje zastavijo lastno strategijo oz. načrt in potrebne korake za doseganje željenih sprememb na osebnem ali poslovnem področju. Bistvena je tudi volja, motiviranost in zavzetost klientov ter prevzemanje odgovornosti za izvajanje zastavljenih korakov in aktivnosti, ki lahko vodijo do potrebnih premikov v življenju. Klienti tekom procesa pogosto naletijo na nove ovire ali momente, ko obtičijo na neki točki in ne vedo kako naprej. Takrat skupaj raziščemo vzroke in najdemo nove možnosti, ki omogočajo premike v željeno smer.

Life coaching tako klientom pomaga prevzeti odgovornost za lastno življenje ter ohranjati zagon in motivacijo za doseganje zastavljenih ciljev. Kot certificirana življenjska trenerka pa jih v celotnem procesu vodim, usmerjam, podpiram, motiviram in spodbujam na njihovi poti do samouresničitve, nastajanja najboljše različice sebe in doseganja večjega zadovoljstva v življenju.

bottom of page