top of page

4.

Mladostniki

Adolescenca je težko, burno in naporno obdobje za vsakega odraščajočega posameznika. Spopadanje s pričakovanji in zahtevami staršev, konflikti ali spremembami v družini, kakršnim koli nasiljem, pritiski vrstnikov, iskanjem lastne identitete ali spolne usmerjenosti, šolskim neuspehom, slabo samopodobo, dvomom vase, zmedenostjo, negotovostjo, izgubljenostjo, zaskrbljenostjo, osamljenostjo, čustvenimi in duševnimi stiskami (depresijo, tesnobo, paniko, žalostjo, jezo, brezupom, strahom ...), ljubezenskimi težavami, odločanjem o poklicni usmeritvi itd. je samo nekaj izzivov, s katerimi se srečujejo odraščajoči mladostniki.

 

Svetovanje mladostnikom je tako namenjeno mlajšim osebam med 10. in 24. letom (med zgodnjo in pozno adolescenco) in jim omogoča varno, razumevajoče, sočutno in zaupno okolje, kjer lahko izrazijo in predelajo lastna čustva, misli in doživljanja. Svetovalni pogovor nudi mladostnikom podporo in jih vodi do lažjega soočanja z osebnimi stiskami in izzivi. Skozi svetovalni proces mladostniki pridobijo nove poglede in globlje razumevanje težav, začutijo olajšanje in razbremenitev akutnih stisk, zgradijo bolj zdravo identiteto, občutek kompetentnosti in zaupanje vase, ter najdejo boljše mehanizme za spoprijemanje in razreševanje problemov.

 

Kadar je poglavitni problem mladostnika odnos s starši in družinska dinamika, se v svetovalni proces vključijo tudi starši. Vendar postopoma, ko je mladostnik pripravljen in zmore soočenje z njimi. Predhodno se opravi tudi svetovalni pogovor s starši, saj je pomemben tudi njihov pogled in doživljanje, ki pogosto vključuje težke občutke nemoči, jeze, strahu, razočaranja, prizadetosti in obupa. Tekom svetovalnega pogovora starši pogosto uvidijo morebitne spregledane stiske ali potrebe mladostnika ter lastno vpletenost v nastanek težav, kar jim odpre nov pogled na celotno situacijo. Ko sta obe strani pripravljeni na iskren pogovor ter se zmožni odprto, nekritično in sprejemajoče poslušati, se izvede skupno svetovanje. Šele takrat lahko vsi vpleteni stopijo iz začaranega kroga neuspešne komunikacije in večnih konfliktov, ter najdejo novo pot do medsebojnega razumevanja, bližine, povezanosti in boljših odnosov.

bottom of page