top of page

3.

Družine

Družina je živ in dinamičen sistem, ki vsebuje mrežo pomembnih in najglobljih medosebnih odnosov, ne glede na njeno sestavo (dvostarševska, enostarševska, razširjena, reorganizirana, istospolna starša itd.). Vsak član je pomemben člen in dejavnik v družinski dinamiki, ki vpliva na vse ostale člane. Naše družinsko življenje in okolje vpliva na vse aspekte našega življenja in naš osebni razvoj - kdo smo in kakšni postanemo, kako komuniciramo, kako čustvujemo in doživljamo stvari, se soočamo z življenjskimi preizkušnjami in težavami, kakšne odnose imamo, katere navade, poglede, prepričanja in vrednote ponotranjimo, itd.

 

Starševstvo je eno najlepših in najbolj izpolnjujočih poslanstev, vendar tudi izjemno naporno in zahtevno. Kajti otroci potrebujejo konstantno skrb, pozornost, ljubezen, razumevanje, podporo, vzgojo in predvsem čustveno vez s starši - da jih čutijo, razumejo, ter jim pomagajo pri uravnavanju lastnih doživljanj in čustvovanj. Za zdrav osebnostni razvoj otrok je bistvena naloga in odgovornost staršev, da v otrokovem vedenju prepoznajo morebitno stisko in mu pri tem pomagajo. Otroci so namreč v veliki meri izraz staršev in njihovo odklonsko vedenje pogosto izraža širše probleme znotraj družine ter njihov krik na pomoč.

 

Vse to od staršev terja ogromno in pri njih vzbuja vrsto močnih občutkov in pogosto tudi lastne stiske. Poleg tega današnji hitri tempo in preobremenjen način življenja ne dopušča veliko časa in energije za družinsko življenje, zato se pogosto pojavijo težave. Prav tako kot posamezniki, se tudi družine ves čas razvijajo, spreminjajo in prehajajo skozi različna življenjska obdobja. Ti prehodi in spremembe so lahko zelo naporni, begajoči in stresni in vsak član družine je lahko afektiran na svoj način.

 

Družinsko svetovanje pomaga staršem in otrokom identificirati in izraziti lastne stiske, doživljanja, želje in potrebe v varnem in spodbujajočem okolju, kjer ima vsak možnost, da se izrazi in je slišan. Skozi proces imata starša priložnost zaceliti rane in bolečine iz lastnega otroštva ter preseči nefunkcionalne vzgojne vzorce svojih staršev. Ter vzpostaviti pristen, sočuten stik z otroci in razviti drugačne odnose, ki bodo podpirali tako otroke kot starše in prispevali k boljšemu vzdušju v družini. Svetovalni proces je tako usmerjen v izboljšanje komunikacije, interakcije in razumevanja med člani družine, osvajanje boljših prijemov za soočanje in razreševanje obstoječih (ter prihodnjih) težav ter ustvarjanje zdravega in funkcionalnega družinskega okolja. Zato so v proces družinskega svetovanja vključeni vsi člani družine, z izjemo majhnih otrok.

bottom of page