top of page

Na rešitev usmerjena terapija 

Na rešitev usmerjena terapija je kratek, znanstveno utemeljen in jasno strukturiran terapevtski pristop. Izhaja iz pozitivne psihologije in temelji na predpostavki, da vsak izmed nas v sebi nosi moč za spremembo in je ob ustreznem vodenju zmožen rešiti vsako težavo, s katero se sooča. Problemi, s katerimi se soočamo so namreč sestavni del našega življenja, saj nam spoprijemanje z njimi omogoča razvoj in osebnostno rast. 

Skozi vsakodnevno življenje se klienti včasih lahko počutijo »ujete« s svojo težavo, za katero ne vedo kako bi jo odpravili. Soočajo se lahko s težavami v medosebnih odnosih, ki niso odvisne zgolj od njih, zato ne vedo kako bi pristopili k reševanju konfliktov (npr. v službenih, družinskih ali partnerskih odnosih). Na rešitev usmerjena terapija je primerna za reševanje vedenjskih in čustvenih problemov, težav s samopodobo ter stresom in klientom pomaga pri splošnem izboljšanju kakovosti življenja glede na vizijo, ki jo želijo doseči. 

Na rešitev usmerjena terapija klienta obravnava kot »eksperta«, ki najbolje pozna svojo težavo in lahko najde smiselno rešitev zanjo, vloga terapevta pa je spodbujati proces klientovega raziskovanja in spreminjanja. Na terapiji zato klient in terapevt razmišljata o tem kaj bi pripomoglo k učinkovitem reševanju problema in kako bi klient to lahko prenesel v vsakodnevno prakso. Ob tem izhajata iz klientovih virov moči ali učinkovitih preteklih strategij, ki so mu v preteklosti že pomagale odpraviti določeno težavo. Tekom terapije se spodbuja klientov optimizem, motivacija, samozaupanje in občutenje prijetnih čustev.

Tekom Na rešitev usmerjene terapije si terapevt prizadeva za to, da kliente usposobi za samostojno reševanje trenutnih in prihodnjih težav. Srečanja potekajo tako, da klient sprva podrobno opiše svoje tegobe ali izzive. Nato si skuša predstavljati kakšno bi bilo njegovo življenje, če težava ne bi obstajala, da bi lažje določil cilje, ki jih želi doseči. Temu sledi iskanje vseh možnih rešitev problema ter izbiranje tiste rešitve, ki jo bo klient najlažje uvedel v svoje življenje. Terapevt in klient skušata najti različne strategije in potenciale klienta, ki bi jih lahko uporabil pri soočanju in razreševanju težave. Nazadnje klient skuša rešitev praktično vpeljati v svoje življenje preko konkretnih korakov, ki jih določita skupaj s terapevtom. Na rešitev usmerjena terapija se zaključi z ocenjevanjem uspešnosti vpeljane rešitve in pogovoru o tem, kako lahko klient strategijo uporabi tudi pri reševanju morebitnih drugih problemov, v sedanjosti ali prihodnosti.

Bolj kot k raziskovanju vzroka in ozadja problema se Na rešitev usmerjena terapija osredotoča na samo akcijo in ciljno reševanje težav, s katerimi se klienti obračajo po pomoč. V sklopu tega se na terapiji terapevt s klientom pogovarja o njegovih željah, prioritetah, zmožnostih, preteklih poskusih reševanja, možnih rešitvah in morebitnih ovirah, na katere lahko naleti ob premagovanju težav. Na podlagi tega skupaj oblikujeta rešitev, ki je praktična, združljiva s klientovim življenjskim slogom in jo je klient pripravljen sprejeti v svoj vsakdan. 

Na rešitev usmerjena terapija se tako osredotoča na konkretna dejanja in majhne cilje, ki jih klient lahko trenutno uvede v svoje življenje in ga dolgoročno pripeljejo k večjim spremembam na željenem področju. 

bottom of page