Kako poteka proces svetovanja

Svetovalno-terapevtski proces temelji na posebnem odnosu med klientom in svetovalcem, ki ga označuje občutek varnosti, zaupnosti, pomembnosti, sprejetosti, sočutja in podpore.

 

Diskretno in zaupno

Kodeks psihološke in psihoterapevtske etike me kot psihosocialno svetovalko zavezuje k molčečnosti in zaupnosti (razen v primeru resne ogroženosti samopoškodbe ali poškodbe drugih), kar pomeni, da vse, kar je izrečeno, ostane med menoj (svetovalko) in vami (klientom).

 

Potek terapije

Na začetku opredelimo težave in vzroke, zaradi katerih ste poiskali pomoč ter vaša pričakovanja. Na podlagi le-teh zastavimo cilje in pristop oziroma obliko terapije (način delovnega procesa). Nato skozi tedenska srečanja ter  z različnimi psihološkimi intervencijami in tehnikami vodim in usmerjam vaš proces do izboljšanja stanja oziroma razrešitve prvotnih težav ali vzpostavitve boljših mehanizmov spoprijemanja z posameznimi izzivi.

 

Pogostost srečanj

Običajno potekajo srečanja 1x tedensko (po potrebi lahko tudi večkrat) in posamezna seansa traja okoli 50  minut. Priporočljivo je, da se srečanja izvajajo ob istem dnevu in uri tedensko.

 

Trajanje terapije

Koliko časa traja svetovalno-terapevtski proces, je odvisno od mnogih dejavnikov, predvsem od tega, za kakšne težave gre in kakšni so vaši cilji, kakšni so vzroki težav in trenutne življenjske okoliščine, kako dolgo se stiska že pojavlja, kako motivirani ste, kako hitro ste zmožni uveljavljati in udejanjati spremembe, itd. Določene težave lahko učinkovito razrešimo s kratkotrajnim svetovanjem, predvsem na področjih učenja in osvajanja vedenjsko-kognitivnih sprememb (spreminjanje miselnih vzorcev in prepričanj, ki posledično vplivajo na drugačne čustvene in telesne odzive ter ravnanja oz. delovanje). Kadar pa težave izvirajo iz globljih vsebin (nezavedne travme, vzorci, potlačene potrebe, emocionalne rane, boleči spomini, itd.), je proces daljši, saj nam le-te postajajo dostopne postopoma. Zato je trajanje in potek svetovalno-terapevtskega procesa težko predvideti in določiti vnaprej, saj temelji na individualnih potrebah, zmožnostih in specifikah težav posameznika.

 

Dejavniki uspeha

Na splošno pa velja, da je uspeh terapije v največji meri odvisen od klienta, ki vstopi v svetovalni proces. Posamezniki, ki se zavedajo lastne odgovornosti za željene spremembe, so resnično motivirani, vztrajni, sposobni soočenja s samim seboj in pripravljeni udejanjati spremembe, lahko v kratkem času dosežejo izjemen napredek.