Psihosocialno svetovanje / counseling

Svetovanje nudi klientom pomoč in podporo, da se soočijo s svojimi težavami ter najdejo lastne in učinkovite rešitve zanje.


Psihosocialno ali psihološko svetovanje je oblika pogovorne terapije, ki temelji na sistematičnih in znanstveno utemeljenih metodah in tehnikah ter ciljno usmerjenem pristopu k obravnavi sedanjih stisk posameznikov, partnerjev in družin.

 

Kot mnogi drugi terapevti, tudi sama uporabljam eklektični pristop. To pomeni, da se v svetovalnem procesu poslužujem različnih psihoterapevtskih pristopov in prijemov, ki temeljijo na specifičnih življenjskih situacijah, težavah, potrebah in željah posameznih klientov.

 

Skozi pogovor klientom nudim priložnost, da spregovorijo o svojih mislih, čustvih, občutkih in doživljanju (npr. o jezi, zameri, žalosti, krivdi, sramu, strahu, itd.) odprto in svobodno v zaupnem, varnem, sprejemajočem, nekritičnem in sočutnem okolju.

 

Moja vloga kot svetovalka ni klientom podati specifične napotke, jim ponuditi odgovore ali magične formule s katerimi bodo njihove težave samodejno izginile.

V svetovalnem procesu imajo klienti glavno oz. aktivno vlogo, jaz pa jim nudim podporo, orodja, koristen zunanji pogled ter usmerjam njihov lasten proces spoznavanja samega sebe ter odkrivanja, ozaveščanja in preseganja negativnih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki jih ovirajo. Tako klienti lažje poiščejo in prepoznajo lastne pristope učinkovitega razreševanja osebnih stisk in težav ter se na različne življenjske izzive odzovejo na bolj zdrav in funkcionalen način.

Kot svetovalka jih na njihovi poti podpiram in vodim do boljšega počutja in opolnomočenja, bolj zdrave samopodobe, boljših medosebnih odnosov in bolj zadovoljujočega življenja. Poudarek je na spoznavanju in spreminjanju samega sebe, razvijanju pozitivne naravnanosti pri razreševanju težav ter osebni rasti posameznika. Gre za proces samospoznavanja, samosprejemanja, samospreminjanja in samopreseganja.